A kísérlet eredménye: én rajzolhatok krétával! #magyarAszfaltra #magyarRajzot

Ma délután a Keletinél jártam. Vittem magammal néhány színes krétát, és elkezdtem rajzolgatni. A Főkefe munkatársai ugyan ott voltak tőlem néhány lépésre, rám sem hederítettek. Közterületeseket sehol sem láttam, pedig ott kellett volna, hogy teremjenek, elkobozni tőlem a bűntárgyakat és kiszabni rám a helyszíni bírságot. 

kretarajz_01.jpgUgyan jogászok egybehangzó véleménye szerint nincs jogalapja a főváros kijelentésének, miszerint szabálysértést követ el az, aki krétarajzot készít az aszfaltra, mégis, a Budapesti Rendészeti Hatóság a Migration Aid nevű, önkéntesekből szerveződött csoport tagjainak megüzente: mondják meg a migráns gyerekeknek, hogy nem rajzolhatnak többet az aszfaltra, különben szüleik súlyos pénzbüntetésre számíthatnak.

150. Köztisztasági szabálysértés
§ (1) Aki

a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.
(2) Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.
(3) [nem lépett hatályba]
(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A Kettős Mérce cikkében felhívást intézett az olvasókhoz. Aki megtalálja a fenti paragrafus bármely bekezdésében, hogy mi alapján lehet megtiltani gyerekeknek, hogy krétával rajzoljanak az aszfaltra, azt Tarlós István díjjal jutalmazzák. 

Ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos, hogy fel tudják dolgozni azokat az eseményeket, amelyek az út során, vagy a háborúban történt velük. Egy kisfiú egy éppen lebombázott házat rajzolt a minap. Önmagát is rárajzolta a képre, közvetlenül a ház mellé, amelyet egy repülő éppen bombákkal szór meg.

kretarajz_09.jpg

A kép forrása: facebook 

Miután a főváros bejelentette, hogy a krétarajzok készítése szabálysértés, az önkéntesek rajzlapokat szereztek be, hogy a gyerekek számára továbbra is biztosítsák a játékos lelki gyógyulás lehetőségét. A kis "művészek" így anélkül dolgozzák fel a traumát, hogy észrevennék, mit is tesznek. Eltiltani őket ettől a legkegyetlenebb tett, amit egy város vezetése elkövethet emberek ellen.

A képek forrása: facebook 

A bevándorló gyerekek rajzai sok esetben közvetlen háborús élményekről tanúskodnak. Létszükség számukra, hogy ezeket az élményeket ki tudják adni magukból, és el tudják engedni. Több ezer kilométer megtétele után talán Magyarország az első hely, ahol kezdik magukat biztonságban érezni.

Ezt a hatalmat kezdetektől fogva az aljasság és a cinizmus jellemzi. De amikor ezek olyan méreteket öltenek, hogy ártatlan gyerekek is áldozataivá válnak, akkor mindannyiuknak verni kell az asztalt, utcára kell mennünk, ordítanunk kell. Lesz idő, amikor a menekültek már csak emlékek lesznek, de mi itt fogunk maradni. Azzal a gyűlölettel, amelyet a kormány tudatosan generált. Gyalázatos, vérlázító és elfogadhatatlan.

A facebookon szerveződő aszfalt rajzverseny ma este hét órától, a II. János Pál pápa téren. Részletek ide kattintva.