A megerőszakolt nő áldozat, nem provokátor

A mai napon, délután négy órakor kezdődik a tüntetés, amely felhívja a figyelmet arra: a nemi erőszakért minden esetben a tettes, nem pedig az áldozat a felelős. Az alábbiakban Dakos József, rendőr dandártábornok, főtanácsos, Baranya megyei rendőrfőkapitány részére címzett nyílt levelem olvasható. 

Tisztelt Dakos József,

Döbbenettel és mély felháborodással tölt el a Baranya Megyei Rendőrkapitányság nemi erőszakkal kapcsolatos „prevenciós video-sorozata”. Az oktatófilmek azt üzenik, hogy a nemi erőszak egy „természeti káresemény”, amely leginkább akkor következik be, amikor az áldozat elővigyázatlan. A mondanivaló ahhoz hasonlítható, mintha azt mondaná a rendőrség: ha az ember kihozza a garázsból az autóját, már maga felel azért, ha azt eltulajdonítják tőle. Ugyanígy van ez egy lakás kirablásával: mintha a kárvallottnak kellene azért felelnie, mert nem vásárolt biztonságosabb zárakat az ajtajára vagy rácsokat az ablakaira, de tovább megyek: miért vásárolta meg azt a sok drága holmit, ami másoknak annyira megtetszhet, hogy el akarják venni tőle.

Annál is inkább tartom elfogadhatatlannak a rendőrség e kezdeményezését, mert mintegy szlogenként jelenik meg a videók végén: „tehetsz róla, tehetsz ellene.” A nemi erőszakot elszenvedő nők nagy része családon belüli erőszak áldozata. Ritkán mondható el, hogy az ember odahaza túl kihívóan öltözködött, bár kétségkívül a zuhanyozni igyekvő nő kénytelen magáról levetni az összes ruháját. Ennél valóban nehezen képzelhető el kihívóbb öltözködés.

nemi erőszak 01.jpgA nemi erőszakot elszenvedő nőt azzal vádolni, hogy nem tett meg mindent azért, hogy ne erőszakolják meg, nagyjából olyan, mintha egy pedofilt igyekeznénk felmenteni, arra hivatkozva: „a gyerek is hibás - kellett neki a pedofil közelébe menni”.  

Egy nőt megerőszakolni a normálistól eltérő viselkedés. A barátainkkal szórakozni, inni, nevetni, csinosan öltözni mindenkinek szíve joga, és bizonyos élethelyzetekben, életkorban kifejezetten a rendes viselkedésformához tartozik. A rendőrség oktatófilmjei azonban azt üzenik, mintha ez fordítva volna. Egy olyan szemléletet erősít, amely úgy gondolja: egy férfinak mindent szabad, egy nőnek viszont meg kell húznia magát.

A bűnmegelőzési szándékot helyeslem. Azt szintúgy követendőnek tartom, hogy a rendőrség igyekszik lépést tartani a fiatalok által könnyen befogadható látvány- és hangulatvilággal: így könnyen eljutnak hozzájuk a prevenciós üzenetek. A torz társadalomkép erősítését, a múlt-, illetve jövőbéli nemi erőszak áldozatait is szégyenbe hozó – lelki traumájukat nehezebben feldolgozhatóvá tevő - üzenetet azonban elfogadhatatlannak és felháborítónak tartom.

A nemi erőszak kérdésében éppen ugyanúgy nincs helye annak a kifogásnak, hogy „a nő provokált”, mint ahogyan a – 90%-ban statisztikák és rendőrség elől rejtve maradó – családi erőszak kérdésében sincs helye annak a mondatnak, hogy „csúnyán beszélt velem, ezért eltörtem a fején a kancsót.

nemi erőszak 02.jpgA tett felelőssége – bármilyen, nem büntethető előzmény fennállása esetén – az elkövetőé. Amennyiben a magyar rendőrség ezt másként gondolja, kérem, tájékoztassanak róla, mert ha így van, akkor nekem kötelességem tájékoztatni az Emberi Jogok Bíróságát az esetről. Talán még nem késő megakadályozni annak a szemléletnek a terjesztését, amely szerint az áldozat a hibás, ha bűncselekményt követnek el ellene.

Köszönettel,

Bősz Anett,

a Magyar Liberális Párt ügyvivője